sekretariat: 89 642 06 26 biuro@domi.org.pl

Kontakt

Posted By admin

STRONA W PRZEBUDOWIE
ZAPRASZAMY WKRÓTCE

 


DOMI Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie ul. Jaracza 26A, 14-100 Ostróda, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 492033, o kapitale zakładowym w kwocie 1.538.100,00 PLN,

NIP: 7411545207, REGON 510496006

Kontakt sekretariat:  89 642 06 26

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości